NỘI QUY & ĐIỀU KHOẢN CHẤP THUẬN

EMC ENGLISH - FALL 2021

I. NỘI QUY KHOÁ HỌC

Tất cả các hoc viên tham dự Chương Trình Bồi Dưỡng Anh Ngữ EMC English - Fall 2021 sẽ phải tuân theo các nội quy sau đây:

• Đăng nhập vào mỗi lớp học đúng giờ. Học viên sẽ bị xem là trễ học nếu vào lớp sau 30 phút sau khi lớp học bắt đầu. Học viên sẽ bị xem là vắng học nếu vào lớp sau 45 phút sau khi lớp học bắt đầu
• Học viên bắt buộc bật webcam cá nhân trong suốt buổi học.
• Tuân theo hướng dẫn của giáo viên.
• Có thái độ học tập nghiêm túc và tham gia tích cực trong các tiết học.
• Không gây ra sự xáo trộn hoặc gián đoạn trong tiết học.
• Không chia sẻ thông tin đăng nhập và không sử dụng tài khoản đăng nhập của bất kỳ ai khác.
• Không phát tán theo bất kỳ hình thức nào các tài liệu trong khóa học, bao gồm bài kiểm tra, thư điện tử, hình ảnh kỹ thuật số (digital captures), các cuộc thảo luận trong tiết học mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Toronto Academy of EMC.
• Không đưa ra những nhận xét tiêu cực về giáo viên hoặc các học sinh khác trên bất kỳ các diễn đàn xã hội nào.
• Không cố ý tải lên bất kỳ tệp hoặc chương trình nào có chứa vi-rút, phần mềm độc hại hoặc mã độc hại.
• Quyền tham dự khóa học sẽ bị thu hồi theo quyết định của giáo viên hoặc của Toronto Academy of EMC nếu một trong các điều lệ trên bị vi phạm.
• Song song với các điều khoản nêu trên, bất cứ học viên nào vắng mặt trong 10 tiết học hoặc nhiều hơn sẽ không được quyền tham dự vào các khóa Anh Ngữ kế tiếp của Toronto Academy of EMC.


II. GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC
Học viên sẽ không được cấp CERTIFICATE of COMPLETION nếu đã vắng mặt trong 6 buổi học trở lên hoặc trễ học từ 10 lần trở lên.


III. ĐIỀU KHOẢN CHẤP NHẬN
Ngoài ra, để Chương Trình Bồi Dưỡng Anh Ngữ EMC English được phổ biến sâu rộng đến các học sinh ở nhiều nơi tại Việt Nam, và để quảng bá các sự kiên/chương trình học bổ ích tương tự khác của Trướng, Toronto Academy of EMC sẽ được toàn quyền sử dụng tất cả các hình ảnh/video liên quan đên các sinh hoạt học tập của học viên trong khóa học bằng những phương tiện sau đây:
• Sao chép và xuất bản dưới dạng tờ rơi, bản tin, lịch, phát sóng truyền hình hoặc đài phát thanh, …
• Đăng tải trên trang web của Trường, web truyền thông, mạng xã hội công cộng, ….